Galerie

In de Moodumo Vraagt galerie verzamelen we alle tekeningen, illustraties en verhalen over jouw (realistische) woning en/of wijk. De eerste ideeën van de directeuren, architecten en jongeren hebben we al opgehaald. Tijdens de Dutch Design Week én daarna kun je je ideeën toesturen aan hallo@moodumovraagt.nl.